O Księdze...

autorzyspis treściindeks
 
          Słowa w sieci: Księga multimedialna Płazy to zbiór rozmów o Płazie mieszkańców tej atrakcyjnie położonej miejscowości. Inspiracją był projekt Nowa Huta – księga uwolnionych tekstów pod redakcją Łucji Piekarskiej-Duraj.

          Rozmowa to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Codziennie z kimś rozmawiamy, wymieniamy poglądy, dyskutujemy. Jak trudne jest przeprowadzenie rozmowy na ustalony wcześniej temat a potem jej spisanie przy zachowaniu cech naturalnego i spontanicznego posługiwania się polszczyzną sprawdzili uczestnicy warsztatów prowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filii Nr 6 w Płazie.

          W warsztatach wzięły udział 34 osoby - aktywne, gotowe na podjęcie nowych wyzwań,. Efektem naszej wspólnej pracy jest Księga prezentująca obraz wsi tradycyjnej a równocześnie nowoczesnej, otwartej na nowe formy pracy, życia, komunikacji. Zbiór dialogów urozmaicają obrazy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej tworzone na warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Renatę Bartnik a do odwiedzenia Księgi zapraszają plakaty wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Płazie pod kierunkiem Jadwigi Leśnej-Karnas.

          Nad wyborem szaty graficznej dyskutowali wszyscy uczestnicy warsztatów, przy czym głosy były podzielone, stąd decyzja o multimedialnym albumie w dwóch kolorystykach. Księgę można oglądać wybierając interesujące artykuły z tradycyjnego spisu treści albo przeglądać ze strony na stronę jak album w tradycyjnej formie książkowej.
 
 
                                       

          Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji warsztatów, wsparcie i inspirację do działania Annie Miodyńskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
 

Małgorzata Zbroszczyk